PHẦN MỀM - firmware ESSON

ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH ESSON

  • Phần Mềm Quản Lý Xe : VMAS 2.0.0.APK – DOWLOAD.
  • Phần Mềm Điện Thoại : Phone Call.APK – DOWLOAD.
  • Phần mềm bản đồ: Vietmap_S1.APK – Download
  • Phần mềm ra lệnh giọng nói: KIKI – Download.
  • Phần mềm Định vị : Esson_dinhvi.APK – Download.

ESSON AI TÍCH HỢP ĐỊNH VỊ – RA LỆNH GIỌNG NÓI

Phầm mềm ra lệnh giọng nói ESSON AI: Tải xuống!

Phần Mềm E-TUBE

Màn hình Esson sử dụng Android 9.0 trở lên tải 2 file này:

Màn hình Esson E300 – EPRO cũ tải 2 file này: